பள்ளிப் பதிவேடுகளை கணினிமயமாக்குதல் , தேவையற்ற பதிவேடுகள் நீக்குதல் - Commissioner Proceedings - Asiriyar.Net

Friday, December 9, 2022

பள்ளிப் பதிவேடுகளை கணினிமயமாக்குதல் , தேவையற்ற பதிவேடுகள் நீக்குதல் - Commissioner Proceedings

 

பள்ளிப் பதிவேடுகள் அனைத்தும் கணினிமயமாக்குதல் (முதற்கட்டமாக 30 பதிவேடுகள்) மற்றும் தேவையற்ற பதிவேடுகள் நீக்குதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

Post Top Ad