Transfer 2024 - மாறுதல் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள எந்த தேதியில் ஓராண்டு ஆகியிருக்க வேண்டும்? - Asiriyar.Net

Thursday, May 16, 2024

Transfer 2024 - மாறுதல் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள எந்த தேதியில் ஓராண்டு ஆகியிருக்க வேண்டும்?

 

தற்பொழுது பணி புரியும் பள்ளியில் 1.6.2024 இல் ஓராண்டு முடித்தவர்கள் அனைவரும் மாறுதலுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
Post Top Ad