5146 தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு 3 மாதங்களுக்கு ஊதியக் கொடுப்பாணை வெளியீடு! - Asiriyar.Net

Wednesday, May 1, 2024

5146 தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு 3 மாதங்களுக்கு ஊதியக் கொடுப்பாணை வெளியீடு!

 
5146 தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு (G.O.Ms.No.193, Dated: 02.12.2011, SSA, AZ, தொடக்கக் கல்வி) 30.06.2024 வரை 3 மாதங்களுக்கு ஊதியக் கொடுப்பாணை வெளியீடு!


Click Here to Download - 5146 Posts Pay Order - PdfPost Top Ad