தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களின் மாநில முன்னுரிமை பட்டியல் - Primary HM State Seniority List - Upto 2024 - Asiriyar.Net

Saturday, May 11, 2024

தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களின் மாநில முன்னுரிமை பட்டியல் - Primary HM State Seniority List - Upto 2024

 தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களின் மாநில முன்னுரிமை பட்டியல் - 01.01.2024 நிலவரப்படி தொடக்கப் பள்ளிகளில் 31.12.2022 அன்று வரை பணியில் சேர்ந்து பணிபுரித்து வரும் தொடக்கப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களின் வயது அடிப்படையில் முழு விவரம் Click Here to Download - Primary HM State Seniority List - Upto 2024  - Pdf

Post Top Ad