மாணவர் சேர்க்கை - புதிய EMIS ID பதிவு செய்தல் - வழிகாட்டுதல் - DEE & SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Monday, April 24, 2023

மாணவர் சேர்க்கை - புதிய EMIS ID பதிவு செய்தல் - வழிகாட்டுதல் - DEE & SPD Proceedings

 

மாணவர் சேர்க்கை - புதிய EMIS ID பதிவு செய்தல் சார்ந்த வழிகாட்டுதல் குறித்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் மற்றும் தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரின் இணை செயல்முறைகள்!
Post Top Ad