முதலமைச்சரின் மண்டல ஆய்வு கூட்டத்திற்கு அனுப்ப வேண்டிய விவரங்கள் - Commissioner Proceedings - Asiriyar.Net

Saturday, April 29, 2023

முதலமைச்சரின் மண்டல ஆய்வு கூட்டத்திற்கு அனுப்ப வேண்டிய விவரங்கள் - Commissioner Proceedings

 

முதலமைச்சரின் மண்டல வாரியான ஆய்வு கூட்டத்திற்கு அனுப்ப வேண்டிய விவரங்கள் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்!
Post Top Ad