ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு" தொடர்பாக ஆசிரியர் கூட்டணியின் கோரிக்கைகள் - Asiriyar.Net

Thursday, April 27, 2023

ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு" தொடர்பாக ஆசிரியர் கூட்டணியின் கோரிக்கைகள்

 

நடைபெறவுள்ள 2022-2023 "ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு" தொடர்பாக தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியின் மாநில அமைப்பின் சார்பில் மதிப்புமிகு. தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள கோரிக்கைகள்.
Post Top Ad