மாற்றுப் பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் அனைவரையும் விடுவிக்க உத்தரவு - Dir Proceedings - Asiriyar.Net

Thursday, April 27, 2023

மாற்றுப் பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் அனைவரையும் விடுவிக்க உத்தரவு - Dir Proceedings

 

 மாற்றுப் பணியில் பணி அமர்த்தப்பட்ட பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் அனைவரையும் பணியிலிருந்து விடுவிக்க இணை இயக்குநர் (பணியாளர் தொகுதி) செயல்முறைகள்
Post Top Ad