விடைத்தாள் திருத்தும் மையத்தில் சங்கப் போராட்டம் நடத்தத் தடை - DGE Letter - Asiriyar.Net

Tuesday, April 18, 2023

விடைத்தாள் திருத்தும் மையத்தில் சங்கப் போராட்டம் நடத்தத் தடை - DGE Letter

 

SSLC விடைத்தாள் திருத்தும் மையத்தில் வாயிற் கூட்டம் மற்றும் சங்கப் போராட்டம் நடத்தத் தடை விதித்து அரசுத் தேர்வுகள் இணை இயக்குநர் உத்தரவு!
Post Top Ad