வெளிநாடு சுற்றுலாவிற்கு செல்லும் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பட்டியல் - Commissioner Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, April 10, 2023

வெளிநாடு சுற்றுலாவிற்கு செல்லும் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பட்டியல் - Commissioner Proceedings

 
கல்வி சுற்றுலாவிற்கு வெளிநாடு செல்லும் மாணவர்களுக்கு கடவுச்சீட்டு (Passport) பெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்!

இணைப்பு: வெளிநாடு செல்லும் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பட்டியல்


Click Here to Download -  CoSE - Passport to Students - Commissioner Proceedings - Pdf


Post Top Ad