எண்ணும் எழுத்தும் | 2023 - 2024 பயிற்சிக்கான Power points , Modules & Time table - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Thursday, April 13, 2023

எண்ணும் எழுத்தும் | 2023 - 2024 பயிற்சிக்கான Power points , Modules & Time table

 இம்மாதம் 21,22,23 ஆகிய நாட்களில் நடைபெறவுள்ள எண்ணும் எழுத்தும் | 2023 - 2024 பயிற்சிக்கான Power points , Modules & Time table


English ppt audio - Click Here 

English module 4 - Click Here 


Maths module - Click Here 

Maths ppt audio Videoscribe - Click Here 


Tamil PPT AUDIO - Click Here 

Tamil Module - Click Here 


EE Training Modules-1 - Click Here 

Preparation Modules - Click Here 

EE units Modules - Click Here 

EE - Tamil modules - Click Here 


TLM -1 - Click Here 

TLM -2 - Click Here 

TLM -3 - Click Here 

TLM -4 - Click Here 

TLM -5 - Click Here 

Post Top Ad