ஆசிரியர் மாணவர்களின் விகிதம் - உலக நாடுகளின் பட்டியல் - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Friday, April 17, 2020

ஆசிரியர் மாணவர்களின் விகிதம் - உலக நாடுகளின் பட்டியல்
ஆசிரியர் மாணவர்களின் விகிதம் - உலக நாடுகளின் பட்டியல்

சான்மாரிகோ ~ 7 - மாணவர்கள்

ஆஸ்திரியா ~ 11 - மாணவர்கள்

ருவான்டா ~ 12 - மாணவர்கள்

டென்மார்க் ~ 12 - மாணவர்கள்

லக்சம்பர்க் ~ 12 - மாணவர்கள்

கியூபா ~ 13 - மாணவர்கள்

அங்கேரி ~ 14 - மாணவர்கள்

சவூதி அரேபியா ~ 16 - மாணவர்கள்

ஆஸ்திரேலியா ~ 17 - மாணவர்கள்

ரூத் தீவுகள் ~ 17 - மாணவர்கள்

கனடா ~ 17 - மாணவர்கள்

குவைத் ~ 18 - மாணவர்கள்

பிரிட்டன் ~ 18 - மாணவர்கள்

சோமாலியா ~ 19 - மாணவர்கள்

அர்ஜென்டைனா ~ 19 - மாணவர்கள்

தாய்லாந்து ~ 20 - மாணவர்கள்


கம்பூசியா ~ 22 - மாணவர்கள்

மலேசியா ~ 22 - மாணவர்கள்

ஈரான் ~ 22 - மாணவர்கள்

தமிழ்நாடு ~  40 - மாணவர்கள்

Recommend For You

Post Top Ad