புனித வெள்ளி விடுமுறை ரத்து! - Asiriyar.Net

Monday, March 29, 2021

புனித வெள்ளி விடுமுறை ரத்து!

 06-04-2021 அன்று தேர்தல் நடைபெறுவதால் 02-04-2021 முதல் 04-04-2021 ஆகிய அரசு விடுமுறை நாட்களில் கருவூலம் இயங்கும். (புனிதவெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிறு விடுமுறை ரத்து) - தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அறிவிப்பு.
I am to state that the General Elections to Tamil Nadu Legislative Assembly , 2021 and Bye Elections to Lok Sabha from 39. Kanniyakumari Parliamentary Constituency is to be held on 06.04.2021 ( Tuesday ). In this connection , all the District Election Officers have to present bills in Pay & Accounts Officers and Treasuries for passing for payment. Hence , I request you to make necessary arrangements for working of the Pay & Accounts Officers and Treasures in the districts on 02.04.2021 , 03.04.2021 & 04.04.2021 ( Friday to Sunday ) , so as to enable them to pass urgent bills for payment.
Post Top Ad