உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர் சேர்க்கை - மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 5% இடஒதுக்கீடு - தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு - Asiriyar.Net

Wednesday, June 5, 2024

உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர் சேர்க்கை - மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 5% இடஒதுக்கீடு - தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு

 
அரசு மற்றும் பிற உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர் சேர்க்கையின் போது 21 வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 5% இடஒதுக்கீடு வழங்க தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு!


Click Here to Download - Govt Letter No.9768 - மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 5% இடஒதுக்கீடு - Pdf
Post Top Ad