பள்ளிக் கல்வி - Teacher Transfer Counselling - New Schedule - திருத்திய கலந்தாய்வு கால அட்டவணை வெளியீடு - DSE Proceedings - Asiriyar.Net

Saturday, June 22, 2024

பள்ளிக் கல்வி - Teacher Transfer Counselling - New Schedule - திருத்திய கலந்தாய்வு கால அட்டவணை வெளியீடு - DSE Proceedings

 
 பள்ளிக் கல்வி 2024-25ல் ஆண்டு ஆசிரியர்கள் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு - திருத்திய காலஅட்டவணை வெளியிடுதல் - சார்பு. திருத்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை வெளியீடு - மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு இடம் பெறவில்லைClick Here to Download - Teacher Transfer Counselling - New Schedule - Director Proceedings - PdfPost Top Ad