ஒற்றை பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை - WhatsApp-ல் பரப்பப்படும் தகவல்கள் தவறானது - Asiriyar.Net

Thursday, October 12, 2023

ஒற்றை பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை - WhatsApp-ல் பரப்பப்படும் தகவல்கள் தவறானது

 

ஒற்றை பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்று வாட்ஸ் அப்பில் பரப்பப்படும் தகவல்கள் தவறானது.காஞ்சிபுரம் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் சுற்றறிக்கை.
Post Top Ad