ஆசிரியர் மனசு திட்டம் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரிடம் உங்களது கோரிக்கைகளை நேரடியாகச் சொல்லலாம் - Asiriyar.Net

Monday, October 16, 2023

ஆசிரியர் மனசு திட்டம் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரிடம் உங்களது கோரிக்கைகளை நேரடியாகச் சொல்லலாம்

 
பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரிடம் உங்களது கோரிக்கைகளை நேரடியாகச் சொல்லலாம்


பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சரின் சிறப்புத் திட்டமும்,


ஆசிரியர்கள் தங்களது கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை அமைச்சரிடம் தெரிவிப்பதற்கான திட்டமும்


ஆசிரியர்களையும், பள்ளிக்கல்வி அமைச்சரையும் நேரடியாக இணைக்கும் திட்டமுமான


ஆசிரியர் மனசு திட்டத்தின் செயல்பாடுகளை அறிவிக்கும் தளத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்


Click Here to Join  WhatsApp Channel - ஆசிரியர் மனசு திட்டம்Post Top Ad