கலைத்திருவிழா போட்டிகள் - நடுவர்களுக்கான மதிப்பூதியம் - கூடுதல் பாதுகாப்பு - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Tuesday, October 17, 2023

கலைத்திருவிழா போட்டிகள் - நடுவர்களுக்கான மதிப்பூதியம் - கூடுதல் பாதுகாப்பு - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - SPD Proceedings

 
 ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி - கலைத்திருவிழா 2023-24 போட்டிகள் - கூடுதல் மாணவர்கள் பாதுகாப்பு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் மற்றும் செலவினங்கள் மேற்கொள்ளுதல் - தொடர்பாக.


பார்வை: 1. ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி, பள்ளிக்கல்வி மற்றும் தொடக்க கல்வி இயக்குநர்களின் கூட்டு செயல்முறைகள் ந.க.எண்:3856/ஆ3/கலை/ஒபக/2023, நாள்:03.10.2023. 2. இவ்வலுவலக கடிதங்கள் ந.க.எண்:3856/ஆ3/கலை/ ஒபக/2023, நாள்:10.10.2023. (நிதி விடுவித்தல் சார்ந்து).


Click Here to Download - Kalaithiruvizha - Additional Precaution - SPD Proceedings - PdfPost Top Ad