DA தாமதம் ஏன்? நிதி அமைச்சருக்கு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கூட்டமைப்பு கடிதம்! - Asiriyar.Net

Monday, October 16, 2023

DA தாமதம் ஏன்? நிதி அமைச்சருக்கு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கூட்டமைப்பு கடிதம்!

 

DA தாமதம் குறித்து நிதி அமைச்சருக்கு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கூட்டமைப்பு எழுதிய கடிதம்
Post Top Ad