6-12 வகுப்புகளுக்கு நவம்பர் மாத வினாடி வினா Hi - Tech Labல் நடத்துதல் - SCERT & SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Tuesday, October 31, 2023

6-12 வகுப்புகளுக்கு நவம்பர் மாத வினாடி வினா Hi - Tech Labல் நடத்துதல் - SCERT & SPD Proceedings

 
6-12 வகுப்புகளுக்கு நவம்பர் மாதத்திற்கான மதிப்பீடு சார்ந்த வினாடி வினா உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகத்தில் நடத்துதல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் & SCERT இயக்குநரின் இணை செயல்முறைகள்!!!


Click Here to Download - Hi - Tech Lab - November Quiz - SCERT & SPD Proceedings - Pdf


Post Top Ad