காலாண்டுத் தேர்வு - ஆசிரியர்களுக்கு பாடவாரியாக பகுப்பாய்வுக் கூட்டம் - CEO Proceedings - Asiriyar.Net

Wednesday, October 11, 2023

காலாண்டுத் தேர்வு - ஆசிரியர்களுக்கு பாடவாரியாக பகுப்பாய்வுக் கூட்டம் - CEO Proceedings

 

பள்ளிக் கல்வி - தருமபுரி மாவட்டம் - அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் உயர் / மேல்நிலைப் பள்ளியில் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு காலாண்டுத் தேர்வு தேர்ச்சி பகுப்பாய்வுக் கூட்டம் நடைபெறுதல் - தகவல் தெரிவித்தல். 


தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள ( இணைப்பில் காணும் ) அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் உயர் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 10 - ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு 2023 - 2024 ஆம் கல்வியாண்டின் காலாண்டுத் தேர்வு தேர்ச்சி பகுப்பாய்வுக் கூட்டம் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் அலுவலக கூட்டரங்கில் கீழ்க்கண்ட வாறு நடைபெறவுள்ளது.

Post Top Ad