ஜூன் 27 &28 அன்று நடைபெற்ற CEO/DEO கூட்டத்தின் போது வழங்கப்பட்ட அறிவுரைகள் - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Tuesday, July 4, 2023

ஜூன் 27 &28 அன்று நடைபெற்ற CEO/DEO கூட்டத்தின் போது வழங்கப்பட்ட அறிவுரைகள்

 
பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம் - ஜூன் 27 &28 அன்று நடைபெற்ற முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவ்ட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் கூட்டத்தின் போது வழங்கப்பட்ட அறிவுரைகள்


Click Here to Download - June 27 &28 - CEO/DEO Meeting Instructions - Pdf


Post Top Ad