ஆகஸ்ட் 2023 - தொடக்க நிலை வகுப்பு (1-5) CRC - பயிற்சி தலைப்புகள் - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Saturday, July 29, 2023

ஆகஸ்ட் 2023 - தொடக்க நிலை வகுப்பு (1-5) CRC - பயிற்சி தலைப்புகள்

 
ஆகஸ்ட் 2023 CRC பயிற்சி


  தொடக்க நிலை வகுப்புகள் : 1 முதல் 3வரை


தலைப்பு : வகுப்பறை மேலாண்மை மற்றும் பெற்றோர் ஈடுபாடு


குறுவளமைய ஆசிரியர்களுக்கான‌ பயிற்சி நாள்: 5.8.2023 (சனிக்கிழமை)


 தொடக்க நிலை வகுப்புகள் : 4 முதல் 5வரை


தலைப்பு :எண்ணும் எழுத்தும் பொதுவான இடர்பாடுகள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகள்


குறுவளமைய ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிநாள்: 12.08.2023 (சனிக்கிழமை)


Post Top Ad