1 - 3 வகுப்புகள் EE இந்த வார செயல்பாடுகள் - EE Team - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Wednesday, July 26, 2023

1 - 3 வகுப்புகள் EE இந்த வார செயல்பாடுகள் - EE Team

 வணக்கம் Teachers

1 - 3 வகுப்புகள் EE இந்த வார செயல்பாடுகள்


1) 2,3 வகுப்பு New Admission from Matric School Students க்கு மட்டும் மேற்கொள்ளுங்கள்


2) இன்று முதல் MODULE 5 FA B Assessment கணக்கு, English பாடங்கள் மேற்கொள்ளுங்கள்


3) தமிழ் பாட FA B வரும் வெள்ளிக்கிழமை முதல் தொடங்குங்கள் " August 03 வரை மேற்கொள்ளலாம்".4) MODULE 3 நாளை July27 இறுதி நாள்..Check Assessed Green colour & Screen shot எடுத்து வையுங்கள்


Post Top Ad