‘ பரீட்சைக்கு ' படிக்க லீவு கொடுக்கணும் - அரசுக்கு ஆசிரியர்கள்'வினோத ' வேண்டுகோள் - Asiriyar.Net

Sunday, February 5, 2023

‘ பரீட்சைக்கு ' படிக்க லீவு கொடுக்கணும் - அரசுக்கு ஆசிரியர்கள்'வினோத ' வேண்டுகோள்

 

நாங்க ‘ பரீட்சைக்கு ' படிக்க லீவு கொடுக்கணும் அரசுக்கு ஆசிரியர்கள்'வினோத ' வேண்டுகோள்
Post Top Ad