தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடக தளங்கள் - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Tuesday, February 14, 2023

தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடக தளங்கள்

 

தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடக தளங்கள்
Official social media handles of Tamil Nadu School Education Department


YouTube link:.

https://youtube.com/@tnschoolsofficial


Facebook link:

https://www.facebook.com/tnschoolsedu?mibextid=ZbWKwL


Instagram link:

https://instagram.com/tnschoolsedu?igshid=MDM4ZDc5MmU=


Twitter link:

https://twitter.com/tnschoolsedu


Sharechat link:

https://sharechat.com/profile/tnschoolsedu?referer=tagProfileSearchPage
Post Top Ad