மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்ட விவரங்களை TNSED Schools App - இல் பதிவு செய்ய உத்தரவு - CoSE Proceedings - Asiriyar.Net

Monday, February 13, 2023

மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்ட விவரங்களை TNSED Schools App - இல் பதிவு செய்ய உத்தரவு - CoSE Proceedings

 

மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்கள்  வழங்கப்பட்ட விவரங்களை TNSED Schools App - இல் பதிவுகள் மேற்கொள்ள பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு.
Post Top Ad