கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகளுக்கு அலகு மாறுதலில் செல்ல தடையின்மைச் சான்று - Asiriyar.Net

Wednesday, February 22, 2023

கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகளுக்கு அலகு மாறுதலில் செல்ல தடையின்மைச் சான்று

 

மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலம் - கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகள் பணியமைப்பு பள்ளிக் கல்வித்துறையில் பணிபுரியும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகளுக்கு அலகு விட்டு அலகு மாறுதலில் செல்ல தடையின்மைச் சான்று பெற்றது - கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகளில் பணிபுரிய பணிநியமன ஆணை வழங்குதல் தொடர்பாக ஆணையரின் செயல்முறைகள்.


Post Top Ad