6 வயது முடிந்த குழந்தைகளை தான் ஒன்றாம் வகுப்பில் சேர்க்க வேண்டும்? - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Wednesday, February 22, 2023

6 வயது முடிந்த குழந்தைகளை தான் ஒன்றாம் வகுப்பில் சேர்க்க வேண்டும்?

 

6 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளை தான் ஒன்றாம் வகுப்பில் சேர்க்க வேண்டும்"

மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய கல்வி அமைச்சகம் கடிதம்
Post Top Ad