2003 ஆம் ஆண்டு காவல்துறையில் பணியில் சேர்ந்த அனைவருக்கும் பழைய பென்ஷன் திட்டம் செயல்படுத்த உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு - Judgment Copy - Asiriyar.Net

Saturday, February 11, 2023

2003 ஆம் ஆண்டு காவல்துறையில் பணியில் சேர்ந்த அனைவருக்கும் பழைய பென்ஷன் திட்டம் செயல்படுத்த உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு - Judgment Copy

 
2003 ஆம் ஆண்டு காவல்துறையில் பணியில் சேர்ந்த அனைவருக்கும் பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை வழங்குமாறு இன்று உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதியரசர் திரு. ஆனந்த வெங்கடேசன் அவர்களின் அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.


Click Here to Download - Judgment Copy - Pdf


Post Top Ad