புதிய , பழைய வரி விதிப்பு முறையும் செலுத்த வேண்டிய வரியும் ஓர் ஒப்பீடு - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Thursday, February 2, 2023

புதிய , பழைய வரி விதிப்பு முறையும் செலுத்த வேண்டிய வரியும் ஓர் ஒப்பீடு

 

பழைய வரி முறையுடன் ஒரு ஒப்பீடு

 புதிய , பழைய வரி விதிப்பு முறையும் செலுத்த வேண்டிய வரியும் ஓர் ஒப்பீடு மேல் வரிகள் மற்றும் செஸ் வரியுடன் சேர்த்து )
Post Top Ad