கனவு ஆசிரியர், புது ஊஞ்சல், தேன் சிட்டு இதழ்கள் - Magazine - Download - Asiriyar.Net

Monday, February 26, 2024

கனவு ஆசிரியர், புது ஊஞ்சல், தேன் சிட்டு இதழ்கள் - Magazine - Download

 Kanavu Asiriyar,  Oonjal,  Thenchittu Magazine

வாசிப்பு திறனை அதிகரிக்க தமிழக அரசின் சார்பாக மூன்று இதழ்கள் வெளியிடப்பட்டது. ஊஞ்சல், தேன்சிட்டு மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு கனவு ஆசிரியர் இதழும் வெளியானது. வாசிப்பில் பெரும் அசைவினை ஏற்படுத்தும். சிறார் இலக்கியத்திலும் ஒரு மைல்கல்லாக இருக்கும். இம்முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்!


தேன் சிட்டு -  February 2024 (16th - 29th) - Download Here

தேன் சிட்டு -  February 2024 (1-15th) - Download Here

தேன் சிட்டு -  January 2024 (16th - 31th) - Download Here

தேன் சிட்டு -  January 2024 (1-15th) - Download Hereதேன் சிட்டு -  October 2023 (16th - 30th) - Download Here

தேன் சிட்டு -  October 2023 (1-15th) - Download Here

தேன் சிட்டு -  September 2023 (16th - 30th) - Download Here

தேன் சிட்டு -  September 2023 (1-15th) - Download Here

தேன் சிட்டு -  August 2023 (16th - 31th) - Download Here

தேன் சிட்டு -  August 2023 (1-15th) - Download Here

தேன் சிட்டு -  July 2023 (16th - 30th) - Download Here

தேன் சிட்டு -  July 2023 (1-15th) - Download Here

தேன் சிட்டு -  June 2023 (16th - 30th) - Download Here

தேன் சிட்டு -  June 2023 (1-15th) - Download Here


புது ஊஞ்சல் (4, 5வகுப்பு) -  October 2023 (16th - 31th) - Download Here

புது ஊஞ்சல் (4, 5வகுப்பு) -  August 2023 (16th - 31th) - Download Here

புது ஊஞ்சல் (4, 5வகுப்பு) -  August 2023 (1-15th) - Download Here

புது ஊஞ்சல் (4, 5வகுப்பு) -  July 2023 (16th - 31th) - Download Here

புது ஊஞ்சல் (4, 5வகுப்பு) -  July 2023 (1-15th) - Download Here

புது ஊஞ்சல் (4, 5வகுப்பு) -  June 2023 (16th - 30th) - Download Here

புது ஊஞ்சல் (4, 5வகுப்பு) -  June 2023 (1-15th) - Download Here


கனவு-ஆசிரியர் -  September 2023 - Download Here

கனவு-ஆசிரியர் -  July 2023 - Download Here

கனவு-ஆசிரியர் -  June 2023 - Download Here
கனவு-ஆசிரியர் இதழ் 01 - Download Here

புது-ஊஞ்சல் இதழ் 01 - Download Here

தேன்-சிட்டு  இதழ் 01 - Download Here


தேன்-சிட்டு  January 2023 - Download Here

தேன்-சிட்டு  February 2023 - Download Here

தேன்-சிட்டு   March  2023 - Download Here

தேன்-சிட்டு   April  2023 - Download HerePost Top Ad