பள்ளி மாணவர்களிடையே மொழித்திறனை வளர்த்தல், மனக்கணக்கு, காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் அறிவுரை வழங்குதல் - DEEO Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Thursday, October 27, 2022

பள்ளி மாணவர்களிடையே மொழித்திறனை வளர்த்தல், மனக்கணக்கு, காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் அறிவுரை வழங்குதல் - DEEO Proceedings

 

தொடக்க, நடுநிலைப் பள்ளி மாணவர்களிடையே மொழித்திறனை வளர்க்க- மனக்கணக்கு காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் அறிவுரை வழங்குதல் தொடர்பாக மாவட்டத் தொடக்கக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்.


Click Here to Download - DEEO Proceedings - Pdf


Post Top Ad