சட்டையில் உள்ள பட்டன்களை சரியாக போடாத ஆசிரியருக்கு விளக்கம் கேட்டு CEO மெமோ - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Thursday, September 23, 2021

சட்டையில் உள்ள பட்டன்களை சரியாக போடாத ஆசிரியருக்கு விளக்கம் கேட்டு CEO மெமோ

 

சட்டையில் உள்ள பட்டன்களை சரியாக போடாத ஆசிரியருக்கு விளக்கம் கேட்டு CEO மெமோ

Post Top Ad