அரசுப் பள்ளிகளில் வாசிப்பு இயக்கம் செயல்படுத்துதல் - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Sunday, June 16, 2024

அரசுப் பள்ளிகளில் வாசிப்பு இயக்கம் செயல்படுத்துதல் - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - SPD Proceedings

 ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வித்துறை - 2024-25 ஆம் ஆண்டில் அரசு, தொடக்க, நடுநிலை, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகளில் வாசிப்பு இயக்கம்- செயல்படுத்துதல்,வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்குதல் சார்ந்து


வாசிப்பு இயக்கம் செயல்படுத்துதல் - மாநில திட்ட இயக்குநர் மற்றும் பள்ளி கல்வி இயக்குநர் ஆகியோரின் செயல்முறைகள்!


Click Here to Download - Vasippu Iyakkam - DSE & SPD Proceedings - Pdf
Post Top Ad