இளநிலை உதவியாளர் / தட்டச்சர்களுக்கு உதவியாளராகப் பதவி உயர்வு / பணிமாறுதல் வழங்குவது - Panel Director Proceedings - Asiriyar.Net

Friday, June 7, 2024

இளநிலை உதவியாளர் / தட்டச்சர்களுக்கு உதவியாளராகப் பதவி உயர்வு / பணிமாறுதல் வழங்குவது - Panel Director Proceedings

 
 தமிழ்நாடு அமைச்சுப் பணி - இளநிலை உதவியாளர் / தட்டச்சர்கள் /சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் நிலை-3 ஆகியோர்களுக்கு. உதவியாளராகப் பதவி உயர்வு / பணிமாறுதல் வழங்குவது - 15.03.2024 நிலவரப்படி தகுதி பெற்றவர்கள் முன்னுரிமைப் பட்டியல் வெளியிடுதல் தொடர்பாக.Click Here to Download - Panel List - Pdf
Post Top Ad