கோடைக் கொண்டாட்ட சிறப்பு பயிற்சி முகாம் - மாணவர்களை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்று வருதல் - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Saturday, June 1, 2024

கோடைக் கொண்டாட்ட சிறப்பு பயிற்சி முகாம் - மாணவர்களை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்று வருதல் - Director Proceedings

 
மானிய கோரிக்கை - 2022-2023 அறிவிப்பு எண். 13 இன் படி கோடைக் கொண்டாட்ட சிறப்புப் பயிற்சி முகாம் நடைபெறுதல் மாணவர்களை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்று வருதல் மற்றும் மாணவர்களின் பெற்றோர்/ பாதுகாவலர்களிடமிருந்து விருப்பக் கடிதம் பெறுதல் சார்ந்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு அறிவுரை வழங்குதல் - தொடர்பாக.

Post Top Ad