2024 - 25 ஆம் கல்வியாண்டில் எந்தெந்த சனிக்கிழமைகள் வேலை நாட்கள் - மாதவாரியான தேதி பட்டியல் - Asiriyar.Net

Sunday, June 9, 2024

2024 - 25 ஆம் கல்வியாண்டில் எந்தெந்த சனிக்கிழமைகள் வேலை நாட்கள் - மாதவாரியான தேதி பட்டியல்

 

2024 - 25 ஆம் ஆண்டிற்கான பள்ளி நாட்காட்டி பள்ளி கல்வித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நாட்காட்டியில் சனிக்கிழமை வேலை நாட்கள் எந்த மாதத்தில் எத்தனை வருகிறது என்ற பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது


Details of Saturdays declared as working days in the academic year 2024-25


- June - 29

- July - 13

- August - 10,24

- September - 14,21

- October - 05,19

- November - 09,23

- December - 14,21

- January - 11

- February - 01,15,22

- March - 01,22

- April - 05


*Total - 19 days*

Post Top Ad