2024 - 2025 கல்வியாண்டு - பள்ளிகளில் தலைமை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் என்னென்ன? - பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியீடு - Asiriyar.Net

Monday, June 3, 2024

2024 - 2025 கல்வியாண்டு - பள்ளிகளில் தலைமை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் என்னென்ன? - பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியீடு

 
பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் என்னென்ன பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியீடு


Click Here to Download - Instructions For School HMs - PdfPost Top Ad