ஜூன் 12 - காலை 11 மணிக்கு அனைத்துப்பள்ளிகளிலும் எடுக்கவேண்டிய குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு உறுதிமொழி - Asiriyar.Net

Tuesday, June 11, 2024

ஜூன் 12 - காலை 11 மணிக்கு அனைத்துப்பள்ளிகளிலும் எடுக்கவேண்டிய குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு உறுதிமொழி

 

குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தினம் ஜூன் -12

குழந்தை தொழிலாளர் முறையினை அகற்றுவதற்கான உறுதிமொழி ஜூன் -12 ஆம் தேதி 11 மணி அளவில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும்
Post Top Ad