மாணவர்களிடையே சாதி, இன உணர்வு வன்முறைகள் - தடுக்க அமைக்கப்பட்ட ஒரு நபர் குழுவிற்கு பதிலளிக்க உத்தரவு - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Tuesday, December 19, 2023

மாணவர்களிடையே சாதி, இன உணர்வு வன்முறைகள் - தடுக்க அமைக்கப்பட்ட ஒரு நபர் குழுவிற்கு பதிலளிக்க உத்தரவு - Director Proceedings

 
மாணவர்களிடையே சாதி, இன உணர்வுகள் காரணமாக உருவாகும் வன்முறைகளை தடுக்க அமைக்கப்பட்ட ஒரு நபர் குழுவிற்கு பதிலளிக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!!


Click Here to Download - One - Man Committee - Caste and Ethnic Sentiments Among Students - Director Letter - Pdf


Post Top Ad