ஆய்வக உதவியாளர் - உபரி மற்றும் காலிப் பணியிடங்களை பள்ளிக் கல்வி இயக்ககத்திற்கு ஒப்படைத்தல் - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Thursday, December 14, 2023

ஆய்வக உதவியாளர் - உபரி மற்றும் காலிப் பணியிடங்களை பள்ளிக் கல்வி இயக்ககத்திற்கு ஒப்படைத்தல் - Director Proceedings

 பள்ளிகளில் ஆய்வக உதவியாளர் பணியிடம் நிர்ணயம் செய்தல் - உபரி மற்றும் காலிப் பணியிடங்களை பள்ளிக் கல்வி இயக்ககத்திற்கு ஒப்படைத்தல் சார்ந்து DSE செயல்முறைகள்!


Click Here to Download - Lab Assistant Surplus Surrender - Director Proceedings - Pdf
Post Top Ad