12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கல்லூரி களப்பயணம் மேற்கொள்ளுதல் - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Monday, October 2, 2023

12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கல்லூரி களப்பயணம் மேற்கொள்ளுதல் - SPD Proceedings

 
12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கல்லூரி ஆர்வமூட்டல் - கல்லூரி களப்பயணம் - 25.10.2023 முதல் 28.10.2023 வரை மேற்கொள்ளுதல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!


Click Here to Download - SPD - Exposure Visit 2023-24 - Director Proceedings - Pdf


Post Top Ad