கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் - விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் - அரசிதழ் வெளியீடு! - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Sunday, March 12, 2023

கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் - விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் - அரசிதழ் வெளியீடு!

 
கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் - விரிவான வழிகாட்டுதல்களுடன் அரசிதழ் வெளியீடு!

a person who is appointed to any post on special time scale of pay Explanation


 Government servant whose services are placed at the disposal of a company , corporation , organization , local authority , another State Government or the Union Government shall , for the purpose of these rules , be deemed to be a Government servant , notwithstanding that his salary is drawn from sources other than the Consolidated Fund of the State


Click Here to Download - Compassionate Ground Rules - Gazette - Pdf


Post Top Ad