அரசுப் பள்ளிகளுக்கு உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் - EMIS ல் உள்ளீடு செய்தல் - நம்ம School - நம்ம ஊரு பள்ளி உறுப்பினர் செயலரின் வழிகாட்டுதல்கள் - Asiriyar.Net

Wednesday, March 29, 2023

அரசுப் பள்ளிகளுக்கு உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் - EMIS ல் உள்ளீடு செய்தல் - நம்ம School - நம்ம ஊரு பள்ளி உறுப்பினர் செயலரின் வழிகாட்டுதல்கள்

 பள்ளிக் கல்வித் துறை “ நம்ம School - நம்ம ஊரு பள்ளி " இணையதளம் மற்றும் சமூக பங்களிப்பு நிதி ( CSR ) , பொருட்கள் மற்றும் தன்னார்வ சேவைகள் பெறுதல் அரசுப் பள்ளிகளுக்குத் தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் பிற வசதிகளை EMIS வலைதளத்தில் உள்ளீடு செய்தல் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்களுக்கான பதிவுகள் ஊக்கப்பபடுத்துதல் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்குதல் - சார்பு செயலரின் வழிகாட்டுதல்கள்!


Click Here to Download - SPD - School Needs Updation & Alumni - Proceedings - Pdf


Post Top Ad