விடுப்பு விவரங்கள் குறித்து பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியிட்டுள்ள புதிய கையேடு - TNSED Leave Management System - Manual for Leave Module!!! - Asiriyar.Net

Saturday, March 18, 2023

விடுப்பு விவரங்கள் குறித்து பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியிட்டுள்ள புதிய கையேடு - TNSED Leave Management System - Manual for Leave Module!!!

 விடுப்பு விவரங்கள் குறித்து பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியிட்டுள்ள புதிய கையேடு - TNSED Leave Management System - Manual for Leave Module!!!

ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் M.L ,C.L R.H விடுமுறை sanction செய்வது யார் ? 


Click Here to Download - TNSED Leave Management System - Manual for Leave Module - Pdf
Post Top Ad