30.6.2026 வரை பணி ஓய்வு பெறும் CPS திட்டத்தில் உள்ள பணியாளர்கள் NHIS-ல் இணைந்து கொள்ளலாம்!!! - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Thursday, January 5, 2023

30.6.2026 வரை பணி ஓய்வு பெறும் CPS திட்டத்தில் உள்ள பணியாளர்கள் NHIS-ல் இணைந்து கொள்ளலாம்!!!

 1.7.22  முதல் 30.6.26 வரை பணி  ஓய்வு பெறும் CPS திட்டத்தில் உள்ள பணியாளர், தங்கள் விருப்பத்தின்படி ஆண்டிற்கு ஒரு முறை சந்தா செலுத்தி, புதிய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில்  இணைந்து கொள்ளலாம். கருவூல மற்றும் கணக்குத் துறை ஆணையர் தகவல்.


New Health Insurance Scheme 2022 for Pensioners - Contribution Pension Scheme Retirees and their Spouse Government issued instructions Regarding -


Click Here to Download - NHIS - CPS Retirees - Instructions - PdfPost Top Ad