பிப்ரவரி - 2023 மாதத்தில் அகத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ள பள்ளிகளின் பட்டியல் - மாவட்ட வாரியாக வெளியீடு! - Asiriyar.Net

Monday, January 30, 2023

பிப்ரவரி - 2023 மாதத்தில் அகத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ள பள்ளிகளின் பட்டியல் - மாவட்ட வாரியாக வெளியீடு!

 
தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித் துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படும் கீழ்கண்ட அரசு / அரசு நிதியுதவி / நகராட்சி / ஆங்கிலோ இந்தியன் உயர்நிலை / மேல்நிலைப் பள்ளிகளை பிப்ரவரி -2023 மாதத்தில் அகத்தணிக்கை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு இணைப்பில் உள்ள பட்டியலின்படி பயணத் திட்டம் அனுமதித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆணை.


Click Here to Download - Tour Plan - Pdf


Post Top Ad