அரசு உண்டு உறைவிடப் பள்ளிகளில் SG, BT, PG ஆசிரியர்கள் காலிபணியிடங்களை தொகுப்பு ஊதியத்தில் நிரப்ப உத்தரவு - Vacancy List - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Saturday, December 5, 2020

அரசு உண்டு உறைவிடப் பள்ளிகளில் SG, BT, PG ஆசிரியர்கள் காலிபணியிடங்களை தொகுப்பு ஊதியத்தில் நிரப்ப உத்தரவு - Vacancy List - Director Proceedings

 2020 21 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு பழங்குடியினர் உண்டு உறைவிடப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள இடைநிலை, பட்டதாரி, முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் பணியிடங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக தொகுப்பு ஊதியத்தில் நிரப்புதல் தொடர்பாக இயக்குனர் செயல்முறைகள்Click Here To Download - SG, BT, PG Posting - Vacancy List, Proceedings & Application - Pdf

Recommend For You

Post Top Ad