மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை (Gratuity) ரூ.25 இலட்சம் ஆக உயர்வு - Asiriyar.Net

Saturday, June 1, 2024

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை (Gratuity) ரூ.25 இலட்சம் ஆக உயர்வு

 

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான பணிக்கொடை உச்ச வரம்பு ₹20 இலட்சத்திலிருந்து (Gratuity) ₹25 இலட்சமாக உயர்வு!
Post Top Ad